In het boek staan veel tips en korte bespiegelingen. Als je door het boek bladert herken je die snel door de kadertjes waar ze in staan.

Vooruitlopend op de verschijning van het boek plaatsen we om de paar dagen hier zo’n kadertekst, vandaag #1: Wat zijn social media?

In het boek beargumenteren we uit welke componenten alle social media in elk geval bestaan. Dat brengt ons tot de (door ons gehanteerde) definitie:

Social media zijn elektronische omgevingen waar gebruikers profielen aanmaken, connecties maken met andere gebruikers, content delen, daarover converseren en die waarderen.